Whitepaper

Overzicht mogelijkheiden domeinoverstijgende data-infrastructuur & datawerkplaats

In Nederland is het vertalen van gezondheidsdata naar inzichten en informatie een uitdaging door de wijze waarop de (preventieve) gezondheidszorg georganiseerd is. Zorgwetten zijn verdeeld over diverse domeinen, met een ander uitvoeringsniveau (landelijk of regionaal) en andere verantwoordelijke en/of uitvoerende partijen. Daarnaast zijn voor een integrale kijk op gezondheid niet alleen medische gegevens relevant, maar ook sociaal-economische gegevens of informatie over de leefomgeving.

Om te komen tot integrale gezondheidsbevordering is het nodig om inzichten op persoonsniveau over deze wetten, organisaties en disciplines heen inzichtelijk te maken, door domeinoverstijgend gegevens bij elkaar te brengen. Op dit moment wordt hier in Nederland in verschillende regio’s en voor diverse thema’s in afzonderlijk onderzoek aan gewerkt.

Met deze whitepapers willen 8RHK Gezond en Population Health Data NL de regio’s een handreiking doen voor de wijze waarop een geïntegreerde regionale data-infrastructuur en datawerkplaats voor gezondheid duurzaam kan worden ingericht.

Vraag de Whitepaper aan

Download de Whitepapers

* Verplichte velden