GERDA is live!

Nieuws
  De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek en het samenwerkingsverband 8RHK Gezond hebben samen met TNO-spinoff Linksight een privacy-vriendelijke, domein-overstijgende data-infrastructuur ontwikkeld voor het monitoren van gezondheid(sinterventies). De realisatie is mede…

Project etalage eerste fase afgerond

Nieuws
In de afgelopen maanden is er in het project ‘etalage’ gewerkt aan het verzamelen en structuur aanbrengen van openbaar beschikbare databronnen, selfservice tools en dashboards in Zorg en Gezondheid. Daarnaast…

GezondVeluwe loont, onderzoek toont daling zorgkosten aan

Nieuws
Netwerksamenwerking GezondVeluwe heeft vanaf de start in 2016 met betrokken partijen samengewerkt om de integrale ouderenzorg te verbeteren. Afgelopen jaar is GezondVeluwe geëvalueerd. Onderzoek toont een verbeterde ervaren gezondheid aan…

Groningen staat voor urgente en grote opgaven

Nieuws

Het Nationaal Programma Groningen beoogt de brede welvaart en het imago van Groningen in tien jaar te verbeteren. Om te volgen of die ambities worden behaald wordt jaarlijks onder andere op basis van een set van indicatoren gemonitord en geëvalueerd.

Stand van het land in regiobeelden

Nieuws

In 2020 bracht Berenschot het rapport “Stand van het land Regiobeelden” uit. De regiobeelden zijn een interessant instrument bij het beantwoorden van vragen van regio’s over de stand van gezondheid van hun inwoners.

Update PHDNL: Waar staan we nu?

Nieuws
In dit interview kijken we terug op het afgelopen half jaar met een van de initiatiefnemers van PHDNL, Maarten de Braber. Wat zijn de belangrijkste lessen en waar staan we…

Even voorstellen: Maarten den Braber

Nieuws

Om te laten zien wie nu eigenlijk de initiatiefnemers zijn van PHDNL zullen we maandelijks een teamlid aan het woord laten. Deze maand is het de beurt aan Maarten den Braber.